Raporty bieżące EBI

EBI 1/2023 Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

EBI 2/2021 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

EBI 1/2021 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

EBI 1/2017 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

EBI 1/2015 Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

EBI 61/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H

EBI 60/2014 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

EBI 59/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 58/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 57/2014 Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

EBI 56/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 55/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 54/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 53/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzowu Finansowego

EBI 52/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 51/2014 Zawarcie istotnych umów reklamowych

EBI 50/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 49/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 48/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 47/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 46/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 45/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 44/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 43/2014 Istotna umowa na sprzedaż systemu Digital Signage

EBI 42/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

EBI 41/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 40/2014 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

EBI 32/2014 Rejestracja zmian statutu Internet Media Services SA

EBI 31/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 30/2014 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu.

EBI 29/2014 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji

EBI 28/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

EBI 27/2014 Korekta raportu nr 23/2014

EBI 26/2014 Otrzymanie dofinansowania przez Tech Cave Sp. z o.o.

EBI 25/2014 Stopa redukcji w I transzy skupu akcji własnych

EBI 24/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

EBI 23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 04.06.2014 r.

EBI 22/2014 Wypłata dywidendy

EBI 21/2014 Dokumenty i harmonogram I transzy skupu akcji własnych

EBI 20/2014 Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy

EBI 19/2014 Prognoza wyników na 2014 rok

EBI 18/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

EBI 16/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

EBI 15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 4 czerwca 2014 r.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji