EBI 26/2014 Otrzymanie dofinansowania przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 12 czerwca br. w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 197.583,35 zł na realizację projektu „Komercjalizacja technologii ułatwiającej klientom poruszanie się po centrach handlowych oraz aktywizującej sprzedaż w sklepach w nich obecnych poprzez sprzedaż customizowanych rozwiązań sprzętowo-programistycznych na wybranych rynkach światowych.” Dofinansowanie pochodzi z III konkursu przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL „Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych”. Tech Cave projekt realizował będzie na terenie Niemiec, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru. Projekt zrealizowany zostanie do końca 2014 roku, dofinansowanie stanowi 85% kosztów całego projektu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 26/2014 Otrzymanie dofinansowania przez Tech Cave Sp. z o.o.

Recommended Posts