Dywidenda

Polityka dywidendy prowadzona w Grupie IMS stanowi o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy minimum 60% osiąganego przez Grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

IMS S.A. wypłaca dywidendę konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym.

 

  • stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji (kurs zamknięcia sesji z dnia podjęcia uchwały przez ZWZ dotyczącej wypłaty dywidendy)

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji