Raporty bieżące ESPI

ESPI 36/2023 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

ESPI 35/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ESPI 34/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – korekta zawiadomienia z 28.04.2023 roku

ESPI 33/2023 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2023 roku

ESPI 32/2023 Nabycie podmiotu w USA

ESPI 31/2023 Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

ESPI 30/2023 Asymilacja akcji serii D Spółki

ESPI 29/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego

ESPI 28/2023 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

ESPI 27/2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

ESPI 26/2023 Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 25/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 24/2023 Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 23/2023 Podpisanie listu intencyjnego ws. nabycia podmiotu w USA

ESPI 22/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ESPI 21/2023 Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 20/2023 Powołanie Zarządu IMS S.A. na nową wspólną kadencję

ESPI 19/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.06.2023 roku

ESPI 18/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.06.2023 roku

ESPI 17/2023 Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję oraz powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

ESPI 16/2023 Wypłata dywidendy

ESPI 15/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

ESPI 14/2023 Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji

ESPI 13/2023 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2022 rok

ESPI 12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 czerwca 2023 roku

ESPI 11/2023 Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji

ESPI 10/2023 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok

ESPI 9/2023 Publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z ofertą objęcia akcji serii D

ESPI 8/2023 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

ESPI 7/2023 Porozumienie z ZAiKS

ESPI 6/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 5/2023 Podpisanie istotnych umów inwestycyjnych

ESPI 4/2023 Zawarcie porozumienia Term Sheet dotyczącego pozyskania kapitału dla Closer Music

ESPI 3/2023 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 2/2023 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2022 rok

ESPI 1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

ESPI 24/2022 Podpisanie istotnej umowy na świadczenie usług audiomarketingu i Digital Signage

ESPI 23/2022 Podpisanie listu intencyjnego z jednym z najbardziej renomowanych studiów muzycznych na świecie

ESPI 22/2022 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

ESPI 21/2022 Asymilacja akcji serii D Spółki

ESPI 20/2022 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego

ESPI 19/2022 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku

ESPI 18/2022 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

ESPI 17/2022 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

ESPI 16/2022 Objęcie kolejnych akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 15/2022 Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

ESPI 14/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 13/2022 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 12/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.

ESPI 11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji