Raporty bieżące ESPI

ESPI 26/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji

ESPI 25/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 24/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 23/2021 Podpisanie istotnej umowy przez Closer Music Sp. z o.o.

ESPI 22/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 21/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku

ESPI 20/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.06.2021 roku.

ESPI 19/2021 Wypłata dywidendy

ESPI 18/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 17/2021 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2020

ESPI 16/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 29 czerwca 2021 roku

ESPI 15/2021 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok

ESPI 14/2021 Przejęcie podmiotu z branży Emitenta

ESPI 13/2021 Informacje związane z umorzeniem subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

ESPI 12/2021 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

ESPI 11/2021 Podpisanie umowy zawierającej ramowe warunki transakcji dotyczącej przejęcia podmiotu z branży Emitenta

ESPI 10/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku

ESPI 9/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku

ESPI 8/2021 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

ESPI 7/2021 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ESPI 6/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 2 marca 2021 roku

ESPI 5/2021 Korekta błędu Audytora w Raporcie z Przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2020 r.

ESPI 4/2021 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – aktualizacja informacji

ESPI 3/2021 Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku

ESPI 2/2021 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

ESPI 34/2020 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

ESPI 33/2020 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku

ESPI 32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

ESPI 31/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

ESPI 30/2020 Wypłata dywidendy

ESPI 29/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

ESPI 28/2020 Szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2020 r.

ESPI 27/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

ESPI 26/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku

ESPI 25/2020 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok

ESPI 24/2020 Zbycie spółki zależnej

ESPI 23/2020 Powołanie nowego członka Zarządu

ESPI 22/2020 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ESPI 21/2020 Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage

ESPI 20/2020 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

ESPI 19/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

ESPI 18/2020 Otrzymanie istotnej subwencji finansowej

ESPI 17/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

ESPI 16/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

ESPI 15/2020 Informacja ws. polityki dywidendowej

ESPI 14/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS – aktualizacja informacji

ESPI 13/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

ESPI 12/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS

ESPI 11/2020 Rejestracja umorzenia akcji oraz zmian w Statucie Spółki – obniżenie wysokości kapitału zakładowego Spółki

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji