Akcjonariat

Stan na 19.05.2020 ilość akcji % w kapitale zakładowym
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące    
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki 3 354 973 10,68%
Wiesław Rozłucki 320 000 1,02%
Jarosław Dominiak 114 101 0,36%
Jarosław Parczewski 25 000 0,08%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające    
Dariusz Lichacz 6 188 820 19,69%
Michał Kornacki 6 059 784 19,28%
Piotr Bielawski 870 000 2,77%
Wojciech Grendziński 305 543 0,97%
Wojciech Piwocki 100 000 0,32%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego    
Fundusze zarządzane przez Opera TFI S.A. 3 761 652 11,97%
Paweł Przetacznik 2 154 110 6 85%
Pozostali akcjonariusze 7 845 103 24,98%
Akcje własne IMS S.A.  325 000 1,03%
SUMA AKCJONARIATU 31 424 086 100%

*Zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 31.424.086 akcji (30.923.586 – seria A; 500.500 – seria C).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji