Akcjonariat

Stan na 18.02.2021ilość akcji% w kapitale zakładowym
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące  
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki3 354 97310,68%
Wiesław Rozłucki320 0001,02%
Jarosław Dominiak114 1010,36%
Jarosław Parczewski25 0000,08%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające  
Dariusz Lichacz6 188 82019,69%
Michał Kornacki5 974 78419,01%
Piotr Bielawski870 0002,77%
Wojciech Piwocki100 0000,32%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego  
Fundusze zarządzane przez Opera TFI S.A.3 761 65211,97%
Paweł Przetacznik2 154 1106,85%
Pozostali akcjonariusze8 235 64626,22%
Akcje własne IMS S.A. 325 0001,03%
SUMA AKCJONARIATU31 424 086100%
*Zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych
  

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 31.424.086 akcji (30.923.586 – seria A; 500.500 – seria C).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji