REKOMENDACJE I ANALIZY

Rekomendacja IMS: Podtrzymanie rekomendacji – KUPUJ

W dniu 8 grudnia 2023 r. opublikowana została przez Biuro Maklerskie Banku Millennium rekomendacja podtrzymująca „KUPUJ” dla akcji IMS S.A. podnosząca jednocześnie cenę docelową dla akcji IMS z 3,80 PLN za akcję do 4,60 PLN za akcję.

Przy podniesieniu ceny docelowej dla akcji IMS S.A., głównym czynnikiem było uwzględnienie przyszłych przepływów w Closer Music opartych o szacunek rozliczeń z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania. W raporcie wskazano iż: “Dotychczas wyniki grupy IMS co do zasady opierały się na dwóch filarach działalności: abonamentach i reklamie. Po wynikach za II i III kw. tego roku można powiedzieć, że pojawił się trzeci, związany z rozliczeniami z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ten nowy segment umieszczony jest w spółce Closer Music i w naszej opinii oznacza ważny punkt zwrotny w tym projekcie”. 

Drugim ważnym elementem podnoszącym poziom wyceny spółki jest silny rynek reklamy.

Rekomendacja – TUTAJ

 

Rekomendacja IMS: Raport Inicjujący – KUPUJ

W dniu 8 września 2023 r. opublikowana została przez Biuro Maklerskie Banku Millennium rekomendacja „KUPUJ” dla akcji IMS S.A.

Wycena IMS przeprowadzona została w oparciu o metodę DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i metodę porównawczą względem głównie zagranicznych spółek zajmujących się reklamą i marketingiem. Na podstawie metody DCF ustalono wartość spółki na poziomie 135,7 mln PLN, czyli 3,87 PLN na akcję. Przy użyciu metody porównawczej wycena spółki wyniosła 122,7 mln PLN (3,73 PLN na akcję). Wynikom wyceny metodą DCF i porównawczą przypisano wagę po 50%. W wyniku powyższego uzyskano wycenę spółki na poziomie 129,2 mln PLN, czyli 3,80 PLN na akcję. W związku z uzyskaną wyceną rozpoczęto pokrycie IMS od rekomendacji „kupuj”.

Rekomendacja – TUTAJ

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji