Dobre praktyki

Zarząd IMS S.A., docenia rangę zasad ładu korporacyjnego dla zapewnienia jak największej transparentności swoich działań oraz należytej jakości komunikacji z obecnymi oraz przyszłymi akcjonariuszami.

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w nowych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem https://www.gpw.pl/dobre-praktyki, z pewnymi wyłączeniami.

Informacja na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – GPW_dobre_praktyki_IMS

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka opublikowała 30.12.2015 r. (raport EBI 1/2015).
W dniu 19 maja 2017 roku Spółka opublikowała zweryfikowany zakres stosowania Dobrych Praktyk (raport EBI 1/2017)
W dniu 23 marca 2021 roku Spółka opublikowała zweryfikowany zakres stosowania Dobrych Praktyk (raport EBI 1/2021
W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka opublikowała zweryfikowany zakres stosowania Dobrych Praktyk (raport EBI 2/2021)
W dniu 28 czerwca 2023 roku Spółka opublikowała raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (raport EBI 1/2023)
W dniu 11 kwietnia 2024 roku Spółka opublikowała zweryfikowany zakres stosowania Dobrych Praktyk (raport EBI 1/2024)

DOKUMENTY IMS S.A. DO DNIA 01.01.2023 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2022 roku – rozdział Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2022 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2021 roku – rozdział Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2021 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2020 roku – rozdział Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2020 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2019 roku – rozdział Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2019 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2018 roku – rozdział Sprawozdanie z działalności Grupy IMS za 2018 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2017 roku – rozdział Sprawozdania z działalności Grupy IMS za 2017 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2016 roku – rozdział Sprawozdania z działalności Grupy IMS za 2016 r. 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2015 roku – rozdział Sprawozdania z działalności Grupy IMS za 2015 r

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2014 roku – rozdział Sprawozdania z działalności Grupy IMS za 2014 r.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie IMS w 2012 roku – raport EBI 2/2012

REGUŁA ZMIANY AUDYTORA

W IMS S.A. w kwestii reguły zmiany audytora ma zastosowanie Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania w IMS S.A. uchwalona przez Komitet Audytu 21 października 2017 r. Przywołana Polityka określa szczegółowo zasady i tryb wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wyznacza oraz dokonuje zmiany biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. Przy wyborze firmy audytorskiej Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza Spółki zwracają szczególną uwagę na zachowanie niezależności firmy audytorskiej w tym biegłego rewidenta.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W IMS S.A.

IMS S.A. nie posiada opisanej w punkcie 2.1. polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów. Aktualny skład osób na stanowiskach kluczowych menedżerów nie daje podstaw do zarzutu faworyzowania określonej płci, kierunku wykształcenia, wieku czy też doświadczenia zawodowego. Dodatkowo Spółka nie ma możliwości wyznaczać kandydatów na stanowisko w organach i wpływać na decyzje Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji