Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej IMS S.A.:

 • Dr Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jarosław Grzywiński – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Jarosław Dominiak – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Artur Czeszejko-Sochacki – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Andrzej Chajec – Członek Rady Nadzorczej

Komitety Rady Nadzorczej IMS S.A.:

Komitet Audytu

 • Jarosław Grzywiński – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Artur Czeszejko-Sochacki – Członek Komitetu Audytu
 • Andrzej Chajec – Członek Komitetu Audytu
Dr Wiesław Rozłucki
– Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (1970 r.). Doktor geografii ekonomicznej (1977 r.). Stypendysta British Council w London School of Economics (1979 – 1980). W latach 1990 – 1991 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 2006 Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1994 – 2006 członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd WFE (1994 – 2006). Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów. Członek rad nadzorczych spółek publicznych. Doradca banku inwestycyjnego Rothschild. W latach 2011 – 2015 Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski  oraz francuskim L’Ordre National du Merite.

W 2024 roku Pan Wiesław Rozłucki jako współtwórca koncepcji i realizacji odbudowy rynku kapitałowego w Polsce oraz pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otrzymał dyplom doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jarosław Grzywiński
– Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 

Były Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, radca prawny, stypendysta Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy), stypendysta Uniwersytetu Oxford (UK), członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Specjalista w zagadnieniach z zakresu corporate governance. International Partner w międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalista w projektach tworzenia strategii oraz organizacji finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Najważniejsze pełnione funkcje na rynku kapitałowym i finansowym:

 • Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej BONDSPOT S.A.,
 • Wiceprezes Rady Giełdy,
 • Członek Rady Dyrektorów AQUIS Exchange (Londyn)

Obecnie szef praktyki rynków kapitałowych Business Centre Club.

Pan Jarosław Grzywiński spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, do których odnosi się zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Artur Czeszejko-Sochacki
– Sekretarz Rady Nadzorczej
 

Ze spółką IMS S.A. związany od początku jej działalności: 2000-2001 r. jako Prezes Zarządu, 2001-2008 r. jako Członek Zarządu, z czego do 2007 r. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Pełnił funkcje zarządcze m.in. w spółkach: IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave Sp. z o.o.) – Członek Zarządu  (2006-2008); PPHU Zorza SA  -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2003 – 2005).
Wcześniej Dyrektor Handlowy, Pełnomocnik Zarządu Spółki Artmann Sp. z o.o. (1998-2001), a następnie jej Prezes Zarządu (2001-2002). W latach 1998-2006 Przewodniczący Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o/Warszawa.

Jarosław Dominiak
– Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie – Uniwersytet Navarra. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public. Specjalizuje się w tematyce relacji inwestorskich i komunikacji finansowej. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. W latach 2011-2016 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy europejskim regulatorze –  ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. “Człowiek Corporate Governance 2023”. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu opracowującego Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego w ramach Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej. Wieloletni sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, w latach 2013-2015 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor  kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek Rady Giełdy w latach 2016-2017, członek rad nadzorczych spółek publicznych.

Zainteresowania: miłośnik i czynnie uprawiający kolarstwo szosowe i narciarstwo biegowe.

Andrzej Chajec
– Członek Rady Nadzorczej
 

Andrzej Chajec ukończył w 1991 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W 1995 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od 1993 roku praktykował w kancelarii prawnej Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy. W roku 1995 został wspólnikiem, a od 2000 roku był wspólnikiem współzarządzającym. Wcześniej pracował jako prawnik w KPMG i zajmował się sprawami korporacyjnymi. Jego kariera zawodowa związana była również z Vinson & Elkins, gdzie uczestniczył w pracach zespołów odpowiedzialnych za prywatyzacje i inwestycje kapitałowe. Współpracował zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, w tym z Enterprise Investors, Elektrim i Merrill Lynch. Jest jednym z  założycieli Kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto. Klientów Kancelarii obsługuje w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć. Jego kompetencje zawodowe obejmują również przygotowywanie i przeprowadzanie międzynarodowej emisji papierów wartościowych oraz transakcji typu venture capital.

Pan Andrzej Chajec spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, do których odnosi się zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji