Skup akcji własnych

Od 2014 roku IMS S.A. prowadzi skup akcji własnych, który odbywa się na podstawie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Spółki upoważniających Zarząd IMS do nabywania akcji własnych, oraz na podstawie uchwalanych przez Zarząd Spółki Programów Skupów akcji własnych.

  • szczegółowe zestawienie zrealizowanych transz skupów akcji własnych w okresie 2014 – 2020 – POBIERZ
ROKZrealizowane transzeAkcje nabyteAkcje nabyteUdział w kapitale *
(w szt.)(w szt.)(w tys. zł)(w %)
20143461 788996,51,43
201532 283 5054 951,207,05
20161786 2201 690,402,43
20172539 9261 965,301,67
201861 140 2044 026,503,52
20194916 1833 422,602,83
01.01.2020 – 27.02.20201325 0001 300,001,00
RAZEM206 452 82618 352,4019,93
* Udział w kapitale własnym odnosi się do aktualnej liczby akcji IMS S.A., a nie liczby akcji na koniec każdego przedstawionego okresu w tabeli

 

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji