DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

Informujemy, że spółka zależna w Grupie Kapitałowej IMS – IMS r&d spółka z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 – 2020) na realizację Projektu  „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA IMS R&D SP. Z O.O.”.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.

Głównym celem Projektu była pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 37.488,00 PLN.

Pozyskane dofinansowanie: 37.488,00 PLN.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji