dane skonsolidowane

Skonsolidowane dane kwartalne – POBIERZ

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych /w tys. PLN/

 31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży52 69548 05443 22642 00137 01331 31426 939
EBIT12 0739 8907 4928 8316 9025 1831 770
Amortyzacja4 4793 5673 3653 1572 8893 5613 955

EBITDA

(wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)

16 55213 45710 85711 9889 7918 7445 725
Zysk brutto11 6139 7747 1148 5746 7114 7251 032
Zysk netto za rok obrotowy9 2507 9155 6896 8455 5173 7211 400
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej9 2897 8575 7226 8885 5053 6821 253
 
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję)2924182116114
 
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 5029 5429 3428 3029 2048 1095 386
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 842)(527)(1 353)(932)(1 598)(841)(1 434)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(16 095)(8 848)(6 585)(10 867)(4 077)(4 454)(3 698)
Przepływy pieniężne netto razem(6 435)1671 404(3 497)3 5292 814254
 
 Na dzień 31.12.2018Na dzień 31.12.2017Na dzień 31.12.2016Na dzień 31.12.2015Na dzień 31.12.2014Na dzień 31.12.2013Na dzień 31.12.2012
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rzeczowe aktywa trwałe12 629 10 42910 8259 3888 0427 26011 400
Należności krótkoterminowe15 72513 1619 65710 4707 8416 2314 900
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6417 0236 8565 3308 8275 2982 484
Kapitał własny18 23420 73518 82816 59117 35513 69510 149
Zobowiązania długoterminowe13 6545 9585 7573 8992 4941 5534 230
Zobowiązania krótkoterminowe16 60711 1338 7769 7989 5848 0049 219

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji