EBI 54/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 29.09 – 03.10.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 12.306 (dwanaście tysięcy trzysta sześć) akcji własnych po średniej cenie 2,29 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 28 249,55 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 54/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Recommended Posts