EBI 50/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 22.09 – 26.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 9.702 (dziewięć tysięcy siedemset dwie) akcje własne po średniej cenie 2,01 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 19.548,47 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 50/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Recommended Posts