EBI 55/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 7 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację cyklu wysokiej rangi zawodów barmańskich będących częścią ich światowej edycji. W/w zlecenie zrealizowane zostanie w okresie październik 2014 r. – czerwiec 2015 r., łączna wartość przychodów z jego tytułu wyniesie ok. 176 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 55/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Recommended Posts