EBI 51/2014 Zawarcie istotnych umów reklamowych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 30 września 2014 r. otrzymał podpisane umowy z domem mediowym na wykonanie przez IMS SA usług pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej oraz zrealizowanie usług reklamowych audio w wybranych sieciach handlowych na terenie Polski. Umowy zrealizowane zostaną w październiku br., wartość przychodów z ich tytułu wyniesie łącznie 426 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 51/2014 Zawarcie istotnych umów reklamowych

Recommended Posts