EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

  •  uchwałę nr 1 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. uchylającą dotychczas obowiązujący program skupu akcji własnych;
  •  uchwałę nr 2 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. ws. przyjęcia nowego programu skupu akcji własnych oraz realizacji I transzy skupu akcji w tym programie.

Nowy program skupu akcji daje możliwość nabywania akcji poprzez zawieranie transakcji na rynku w drodze składania zleceń maklerskich, w szczególności za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Nabyte w ramach nowego programu akcje zostaną umorzone, tak jak umorzone zostaną dotychczas nabyte (w czerwcu br.) 188 034 akcje.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

Załącznik nr 1 – Uchwała zarządu

Recommended Posts