EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 11 lipca br. złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny oraz wniosek o jego zatwierdzenie w związku z dopuszczeniem akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym GPW). O planach związanych z przeniesieniem notowań z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany Spółka informowała w raportach okresowych. W związku z przeniesieniem, nie jest planowana emisja nowych akcji ani przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji już istniejących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

Recommended Posts