EBI 30/2014 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu.

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 9 796 akcji Internet Media Services S.A. O rozliczeniu wszystkich umów Spółka poinformuje w osobnym komunikacie po zakończeniu I transzy skupu akcji własnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 30/2014 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu.

Recommended Posts