EBI 52/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację działań reklamowo – promocyjnych dotyczących jednej z marek tego producenta. W/w działania będą miały miejsce w IV kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., łączna wartość przychodów z ich tytułu wyniesie ok. 177 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 52/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Recommended Posts