EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację eventu reklamowo – promocyjnego kilku marek tego producenta. W/w reklama i promocja zrealizowana zostanie w lipcu br., wartość przychodów z tego tytułu wyniesie ok. 350 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Recommended Posts