EBI 19/2014 Prognoza wyników na 2014 rok

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2014 rok.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 19/2014 Prognoza wyników na 2014 rok

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2014 rok

Recommended Posts