EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

Zarząd Internet Media Services SA informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. otrzymał z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw informację pokontrolną o wyniku przeprowadzonej przez Regionalną Instytucję Finansującą (RIF) kontroli realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wdrożenie w IMS S.A. systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego”. O pozyskaniu tego dofinansowania Spółka informowała raportem nr 46/2013 z dnia 25 września 2013 r. Przeprowadzona kontrola RIF nie wykazała żadnych zastrzeżeń. Pozytywny wynik kontroli pozwala na ostateczne rozliczenie w/w Projektu i otrzymanie maksymalnego poziomu dofinansowania. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 856 tys. PLN a w/w maksymalny poziom dofinansowania to 599 tys. PLN (536 tys. zł z tych środków finansowych Spółka już otrzymała w ramach zaliczek). Celem wdrożenia Projektu było dodatkowe podniesienie efektywności w kluczowych, abonamentowych segmentach działalności Spółki, co w istotny sposób powinno przełożyć się na osiągane wyniki finansowe przez Grupę IMS.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 38/2014 Rozliczenie dotacji unijnej

Recommended Posts