EBI 51/2014 Zawarcie istotnych umów reklamowych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 30 września 2014 r. otrzymał podpisane umowy z domem mediowym na wykonanie przez IMS SA usług pośrednictwa w sprzedaży powierzchni reklamowej oraz zrealizowanie usług reklamowych audio w wybranych sieciach handlowych na terenie Polski. Umowy zrealizowane zostaną w październiku br., wartość przychodów z ich tytułu wyniesie łącznie 426 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 51/2014 Zawarcie istotnych umów reklamowych

EBI 50/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 22.09 – 26.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 9.702 (dziewięć tysięcy siedemset dwie) akcje własne po średniej cenie 2,01 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 19.548,47 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 50/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 49/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 24 września 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zamówienie od banku na realizację eventu związanego z jubileuszem działalności tego banku. Event zrealizowany zostanie we wrześniu br., wartość przychodów z jego tytułu wyniesie 101 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 49/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 48/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 23 września 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisaną umowę od firmy deweloperskiej na działania w zakresie public relations. Umowa zrealizowana zostanie w okresie wrzesień – grudzień 2014 r., wartość przychodów z jej tytułu wyniesie 125 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 48/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

ESPI 22/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. (dalej Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 22 września 2014 roku w trybie art. 69 us t.1 pkt. 2) w związku z art. 87 us t. 1 pkt 2) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia o zbyciu w dniu 15 września 2014 roku 123.261 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału w Spółce FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5.123.261 akcji Spółki stanowiących 15,11% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do wykonywania 5.123.261 głosów, stanowiących 15,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zbyciu, Fundus z FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 5.000.000 akcji stanowiących 14,75% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do wykonywania 5.000.000 głosów, stanowiących 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

EBI 47/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 15.09 – 19.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 23.134 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści cztery) akcje własne po średniej cenie 1,97 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 45.550,01 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 47/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 46/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 08.09 – 12.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 1,96 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 59.219,11 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 46/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

EBI 45/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 01.09 – 05.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 30.095 (trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych po średniej cenie 1,97 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 59.279,30 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 45/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

IMS nawiązuje współpracę z Galerią Nowy Świat

Spółka Internet Media Services SA (IMS) – świadcząca specjalistyczne usługi z zakresu Marketingu Sensorycznego oraz Nowych Mediów zawarła w marcu umowy z Galerią Nowy Świat w Rzeszowie. Galeria Nowy Świat to jedna z najnowocześniejszych galerii handlowych w Rzeszowie. Obiekt ma powierzchnie użytkową 20 000 m2. Właścicielem jest firma Womak Alfa Sp. z o.o.  
W ramach zawartych umów IMS wykona w Galerii Nowy Świat instalację systemu Digital Signage oraz będzie zarządzał tym systemem. IMS opracuje treści informacyjno-wizerunkowe przeznaczone do emisji na monitorach systemu oraz zajmie się pozyskiwaniem reklamodawców zainteresowanych promocją na tych nowoczesnych nośnikach. 
Internet Media Services S.A. to spółka z wieloletnim doświadczeniem o innowacyjnym profilu działalności. Spółka od lat zajmuje pozycję lidera w świadczeniu usług z zakresu Marketingu Sensorycznego na polskim rynku. Jej główne atuty tkwią przede wszystkim w kompleksowym podejściu do klienta i miejsca sprzedaży poprzez budowanie atrakcyjnego marketingu sensorycznego (audio, video, aroma). 

 

IMS nawiązuje współpracę z Galerią Veneda

[:pl]

W czerwcu Spółka IMS – polski lider w dziedzinie marketingu sensorycznego i reklamy w miejscu sprzedaży – nawiązała współpracę z Galerią Veneda w Łomży. Podpisana pomiędzy stronami umowa obejmuje wdrożenie Systemu Digital Signage. Współpraca obejmować będzie również profesjonalne zarządzanie tym systemem poprzez dostarczenie dedykowanego programu video zawierającego m.in. kampanie reklamowe oraz kontent neutralny stanowiący atrakcyjne wypełnienie czasu emisji programu.

Galeria VENEDA to największe centrum handlowe w mieście dysponujące bogatą ofertą handlową skierowaną głównie do rodzin z dziećmi, młodzieży oraz kobiet. Jest to również miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych przyciągających rzesze Klientów, którzy chętnie spędzają w niej swój wolny czas.

Oferowane przez IMS usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu i digital signage stanowią synonim nowoczesności oraz podkreślają prestiż promowanego miejsca. Dzięki zastosowanym mobilnym nośnikom nasza spółka potrafi doskonale dotrzeć do współczesnego klienta bezpośrednio w miejscach sprzedaży towarów i usług.

[:en]W czerwcu Spółka Internet Media Services SA (IMS) – polski lider w dziedzinie marketingu sensorycznego i reklamy w miejscu sprzedaży, nawiązała współpracę z Galerią Veneda w Łomży. Podpisana pomiędzy stronami umowa obejmuje wdrożenie Systemu Digital Signage w Galerii Veneda. Współpraca obejmować będzie również profesjonalne zarządzanie Systemem Digital Singnage poprzez dostarczenie dedykowanego programu video zawierającego m.in. kampanie reklamowe oraz kontent neutralny stanowiący atrakcyjne wypełnienie czasu emisji programu.
Galeria VENEDA to największe centrum handlowe w mieście dysponujące bogatą ofertą handlową skierowaną głównie do rodzin z dziećmi, młodzieży oraz kobiet. Galeria Veneda to również miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych przyciągających rzesze Klientów, którzy chętnie spędzają w niej swój wolny czas.
Oferowane przez IMS usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu i digital signage stanowią synonim nowoczesności oraz podkreślają prestiż promowanego miejsca. Dzięki zastosowanym mobilnym nośnikom Internet Media Services potrafi dotrzeć do współczesnego klienta bezpośrednio w miejscach sprzedaży towarów i usług.[:de]W czerwcu Spółka Internet Media Services SA (IMS) – polski lider w dziedzinie marketingu sensorycznego i reklamy w miejscu sprzedaży, nawiązała współpracę z Galerią Veneda w Łomży. Podpisana pomiędzy stronami umowa obejmuje wdrożenie Systemu Digital Signage w Galerii Veneda. Współpraca obejmować będzie również profesjonalne zarządzanie Systemem Digital Singnage poprzez dostarczenie dedykowanego programu video zawierającego m.in. kampanie reklamowe oraz kontent neutralny stanowiący atrakcyjne wypełnienie czasu emisji programu.
Galeria VENEDA to największe centrum handlowe w mieście dysponujące bogatą ofertą handlową skierowaną głównie do rodzin z dziećmi, młodzieży oraz kobiet. Galeria Veneda to również miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych przyciągających rzesze Klientów, którzy chętnie spędzają w niej swój wolny czas.
Oferowane przez IMS usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu i digital signage stanowią synonim nowoczesności oraz podkreślają prestiż promowanego miejsca. Dzięki zastosowanym mobilnym nośnikom Internet Media Services potrafi dotrzeć do współczesnego klienta bezpośrednio w miejscach sprzedaży towarów i usług.[:cs]W czerwcu Spółka Internet Media Services SA (IMS) – polski lider w dziedzinie marketingu sensorycznego i reklamy w miejscu sprzedaży, nawiązała współpracę z Galerią Veneda w Łomży. Podpisana pomiędzy stronami umowa obejmuje wdrożenie Systemu Digital Signage w Galerii Veneda. Współpraca obejmować będzie również profesjonalne zarządzanie Systemem Digital Singnage poprzez dostarczenie dedykowanego programu video zawierającego m.in. kampanie reklamowe oraz kontent neutralny stanowiący atrakcyjne wypełnienie czasu emisji programu.
Galeria VENEDA to największe centrum handlowe w mieście dysponujące bogatą ofertą handlową skierowaną głównie do rodzin z dziećmi, młodzieży oraz kobiet. Galeria Veneda to również miejsce wielu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych przyciągających rzesze Klientów, którzy chętnie spędzają w niej swój wolny czas.
Oferowane przez IMS usługi z zakresu audiomarketingu, aromamarketingu i digital signage stanowią synonim nowoczesności oraz podkreślają prestiż promowanego miejsca. Dzięki zastosowanym mobilnym nośnikom Internet Media Services potrafi dotrzeć do współczesnego klienta bezpośrednio w miejscach sprzedaży towarów i usług.[:]