EBI 48/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 23 września 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisaną umowę od firmy deweloperskiej na działania w zakresie public relations. Umowa zrealizowana zostanie w okresie wrzesień – grudzień 2014 r., wartość przychodów z jej tytułu wyniesie 125 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 48/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Recommended Posts