EBI 47/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 15.09 – 19.09.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 23.134 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści cztery) akcje własne po średniej cenie 1,97 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 45.550,01 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 47/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Recommended Posts