EBI 49/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 24 września 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała zaakceptowane zamówienie od banku na realizację eventu związanego z jubileuszem działalności tego banku. Event zrealizowany zostanie we wrześniu br., wartość przychodów z jego tytułu wyniesie 101 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 49/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Recommended Posts