EBI 24/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z wiodącą siecią sprzedaży odzieży na dostawę usług abonamentowych aroma w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS S.A. będzie dostarczała specjalnie dobrane kompozycje zapachowe. Umowa została zawarta na 2 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania wyniosą ok. 270 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 24/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Recommended Posts