EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

  •  uchwałę nr 1 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. uchylającą dotychczas obowiązujący program skupu akcji własnych;
  •  uchwałę nr 2 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 31 lipca br. ws. przyjęcia nowego programu skupu akcji własnych oraz realizacji I transzy skupu akcji w tym programie.

Nowy program skupu akcji daje możliwość nabywania akcji poprzez zawieranie transakcji na rynku w drodze składania zleceń maklerskich, w szczególności za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Nabyte w ramach nowego programu akcje zostaną umorzone, tak jak umorzone zostaną dotychczas nabyte (w czerwcu br.) 188 034 akcje.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 37/2014 Nowy program skupu akcji własnych

Załącznik nr 1 – Uchwała zarządu

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisane zlecenie od wiodącego producenta i dystrybutora napoi alkoholowych na realizację eventu reklamowo – promocyjnego kilku marek tego producenta. W/w reklama i promocja zrealizowana zostanie w lipcu br., wartość przychodów z tego tytułu wyniesie ok. 350 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 36/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 11 lipca br. złożony został w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny oraz wniosek o jego zatwierdzenie w związku z dopuszczeniem akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym GPW). O planach związanych z przeniesieniem notowań z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany Spółka informowała w raportach okresowych. W związku z przeniesieniem, nie jest planowana emisja nowych akcji ani przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji już istniejących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 35/2014 Złożenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego

Spółka IMS SA otrzymała tytuł „LIDERA PRZEDSIEBIORCZOŚCI ROKU”

[:pl]

Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali odbywającej się w gmachu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Konferencji Capital Market Summit, firma IMS SA otrzymała tytuł: „LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”. W imieniu spółki prestiżową nagrodę odebrał Prezes IMS SA Michał Kornacki.

Tytuł „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU” jest wyróżnieniem ustanowionym w 1994 roku przez Zarząd Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nadawanym corocznie małym i średnim firmom, wyróżniającym się między innymi innowacyjnością, konkurencyjnością oraz dynamiką rozwoju.

Patronat nad konkursem objął Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.[:en]Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali odbywającej się w gmachu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Konferencji Capital Market Summit, firma IMS SA otrzymała tytuł: „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”.
W imieniu spółki prestiżową nagrodę odebrał Prezes IMS SA Michał Kornacki.
 Tytuł „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU” jest wyróżnieniem ustanowionym w 1994 roku przez Zarząd Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadawanym corocznie małym i średnim firmom, wyróżniającym się między innymi innowacyjnością, konkurencyjnością oraz dynamiką rozwoju.
Patronat nad konkursem objął – Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.[:de]Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali odbywającej się w gmachu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Konferencji Capital Market Summit, firma IMS SA otrzymała tytuł: „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”.
W imieniu spółki prestiżową nagrodę odebrał Prezes IMS SA Michał Kornacki.
 Tytuł „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU” jest wyróżnieniem ustanowionym w 1994 roku przez Zarząd Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadawanym corocznie małym i średnim firmom, wyróżniającym się między innymi innowacyjnością, konkurencyjnością oraz dynamiką rozwoju.
Patronat nad konkursem objął – Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.[:cs]Miło nam poinformować, że w dniu 6 grudnia 2013 roku podczas uroczystej Gali odbywającej się w gmachu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Konferencji Capital Market Summit, firma IMS SA otrzymała tytuł: „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU”.
W imieniu spółki prestiżową nagrodę odebrał Prezes IMS SA Michał Kornacki.
 Tytuł „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU” jest wyróżnieniem ustanowionym w 1994 roku przez Zarząd Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadawanym corocznie małym i średnim firmom, wyróżniającym się między innymi innowacyjnością, konkurencyjnością oraz dynamiką rozwoju.
Patronat nad konkursem objął – Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.[:]

IMS dla Fundacji Spełnionych Marzeń

[:pl]

Jacek Duliński Członek Zarządu spółki IMS dnia 23 sierpnia ukończył Mazda Stockholm Triathlon  na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze oraz 10 km biegu!

Częścią przedsięwzięcia była akcja charytatywna zorganizowana z myślą o finansowym wsparciu Fundacji Spełnionych Marzeń.

Fundacja, założona w  2002 r.  z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów, opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi.

Dzięki zaangażowaniu Jacka Dulińskiego, który wystartował w barwach IMS’u i Fundacji pod hasłem „dla innych, dla Was, dla siebie”, do akcji włączyło się wielu zdeklarowanych ofiarodawców. Ostatecznie udało się zebrać pięciocyfrową sumę pięniędzy, która została przekazana na realizację celów Fundacji Spełnionych Marzeń.

[:en]Jacek Duliński Członek Zarządu spółki IMS (Internet Media Services SA) dnia 23 sierpnia ukończył Mazda Stockholm Triathlon  na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze, 10 km biegu!
Częścią przedsięwzięcia była akcja charytatywna zorganizowana z myślą o finansowym wsparciu Fundacji Spełnionych Marzeń.
Fundacja, założona w  2002 r.  z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów, opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi.

Dzięki zaangażowaniu Jacka Dulińskiego, który wystartował w barwach IMS’u i Fundacji pod hasłem „dla innych, dla Was, dla siebie”, do akcji włączyło się wielu zdeklarowanych ofiarodawców. Ostatecznie udało się zebrać pięciocyfrową sumę pięniędzy, która została przekazana na realizację celów Fundacji Spełnionych Marzeń.   

[:de]Jacek Duliński Członek Zarządu spółki IMS (Internet Media Services SA) dnia 23 sierpnia ukończył Mazda Stockholm Triathlon  na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze, 10 km biegu!
Częścią przedsięwzięcia była akcja charytatywna zorganizowana z myślą o finansowym wsparciu Fundacji Spełnionych Marzeń.
Fundacja, założona w  2002 r.  z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów, opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi.

Dzięki zaangażowaniu Jacka Dulińskiego, który wystartował w barwach IMS’u i Fundacji pod hasłem „dla innych, dla Was, dla siebie”, do akcji włączyło się wielu zdeklarowanych ofiarodawców. Ostatecznie udało się zebrać pięciocyfrową sumę pięniędzy, która została przekazana na realizację celów Fundacji Spełnionych Marzeń.   

[:cs]Jacek Duliński Członek Zarządu spółki IMS (Internet Media Services SA) dnia 23 sierpnia ukończył Mazda Stockholm Triathlon  na dystansie olimpijskim: 1,5 km pływania, 40 km jazdy na rowerze, 10 km biegu!
Częścią przedsięwzięcia była akcja charytatywna zorganizowana z myślą o finansowym wsparciu Fundacji Spełnionych Marzeń.
Fundacja, założona w  2002 r.  z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów, opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi.

Dzięki zaangażowaniu Jacka Dulińskiego, który wystartował w barwach IMS’u i Fundacji pod hasłem „dla innych, dla Was, dla siebie”, do akcji włączyło się wielu zdeklarowanych ofiarodawców. Ostatecznie udało się zebrać pięciocyfrową sumę pięniędzy, która została przekazana na realizację celów Fundacji Spełnionych Marzeń.   

[:]

ESPI 16/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 17 297 szt. akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect, w okres ie od 02.07.2014 r. do 07.07.2014 r.,
Powyższe transakcje następowały w dniach:
02.07.2014 r. kupno 3 997 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
04.07.2014 r. kupno 6 120 akcji Spółki po cenie 1,73 zł,
04.07.2014 r. kupno 3 880 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
07.07.2014 r. kupno 1 750 akcji Spółki po cenie 1,72 zł,
07.07.2014 r. kupno 1 550 akcji Spółki po cenie 1,71 zł,

ESPI 15/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 35 000 szt. akcji spółki oraz nabycia 46 964 szt. akcji spółki przez:
Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 25.06.2014 r. do 03.07.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
25.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 91 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 2 709 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 300 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 674 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
30.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 8 000 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 2 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 10 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 000 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 115 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 10 000 akcji Spółki po cenie 1,68 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 075 akcji Spółki po cenie 1,68 zł,
03.07.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 35.000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł.

ESPI 14/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2014 roku zawiadomień w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finans owym i od dwóch członków Zarządu i jednego menedżera sprzedaży mającego stały dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy:
1) transakcji kupna 130 000 sztuk akcji Spółki Internet Media Services S.A. po cenie 0,02 zł, przez jednego z członków Zarządu Spółki, w trybie transakcji objęcia akcji w ram ach program u motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.
2) transakcji kupna oraz sprzedaży, przez jednego z członków Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– trans akcji sesyjnych zwykłych: w okresie od 15.05.2014 r. do 17.06.2014 r., w dniu 30.06.2014 r. oraz w dniu 02.07.2014 r. (2 tys. akcji);
– transakcji kupna 200 000 sztuk akcji po cenie 0,02 zł, w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.,
– trans akcji sprzedaży 9 796 sztuk akcji po cenie 2,25 zł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (skup akcji własnych organizowany przez Spółkę) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 26.06.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
2014-05-15 kupno 40 akcji Spółki po cenie 1,56 zł,
2014-05-15 s przedaż 10 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
2014-05-16 s przedaż 2 akcji Spółki po cenie 1,63 zł,
2014-05-19 s przedaż 138 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
2014-05-20 s przedaż 250 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
2014-05-22 kupno 49 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
2014-05-22 kupno 1 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-05-28 kupno 1 048 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
2014-05-28 kupno 650 akcji Spółki po cenie 1,60 zł,
2014-05-28 kupno 502 akcji Spółki po cenie 1,66 zł,
2014-05-29 kupno 3 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-05-30 kupno 1 500 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-06-16 kupno 1 000 akcji Spółki po cenie 1,82 zł,
2014-06-17 kupno 2 000 akcji Spółki po cenie 1,82 zł,
2014-06-26 s przedaż 9 796 akcji Spółki po cenie 2,25 zł,
2014-06-30 kupno 796 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
2014-06-30 kupno 920 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
2014-06-30 kupno 80 akcji Spółki po cenie 1,77 zł,
2014-07-02 kupno 200 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł,
2014-07-02 kupno 2 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł.
3) transakcji kupna oraz sprzedaży, przez jednego z menedżerów sprzedaży mających stały dostęp do informacji poufnych akcji Internet Media Services S.A. w trybie:
– transakcji kupna 30 000 sztuk akcji po cenie 0,02 zł, w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.,
– transakcji sprzedaży 9 796 sztuk akcji po cenie 2,25 zł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (skup akcji własnych organizowany przez Spółkę) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 25.06.2014 r.

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013 zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 4 stycznia 2011 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 4 NWZA Internet Media Services SA z dnia 9.01.2013 r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, zatwierdzonego przez NWZA Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku (tekst jednolity zatwierdzony uchwałą nr 19 ZWZ Internet Media Services SA z dnia 10.06.2013 r.) objęły łącznie 625 300 akcji serii F3 i H. W ramach Programu Motywacyjnego obowiązującego na lata 2011 – 2013, za 2013 rok beneficjenci Programu I objęli 320 300 sztuk akcji serii F3, w tym 305 300 akcji objęli Członkowie Zarządu IMS S.A., a 15 000 akcji objął menedżer IMS S.A. odpowiedzialny za jeden z segmentów sprzedażowych. W ramach Programu Motywacyjnego II, za 2013 rok, beneficjenci objęli łącznie 305 000 akcji serii H, z czego jeden z Członków Zarządu IMS S.A. nieuczestniczący w Programie I objął 130 000 sztuk akcji serii H, dwóch Członków Zarządu Tech Cave Sp. z o.o. objęło łącznie 58 000 akcji serii H, trzynaścioro pracowników i współpracownikom IMS S.A. oraz dwóch pracowników i współpracowników Tech Cave objęło łącznie 117 000 akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii F3 i H, zgodnie z regulaminami obu programów motywacyjnych, wyniosła 0,02 zł za 1 akcję. Beneficjenci objęli wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w listach realizacyjnych. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły. W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Internet Media Services S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 zł a łączna liczba akcji 33.890.192. Objęte akcje serii F3 i H stanowią łącznie 1,88% kapitału zakładowego przed podwyższeniem.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a) w związku z §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 34/2014 Objęcie akcji w ramach programów motywacyjnych