EBI 57/2014 Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 października br. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami i innymi wymaganymi dokumentami, o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H. Na dzień pierwszego notowania Spółka zaproponowała 20 października br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 57/2014 Złożenie do GPW S.A. wniosków o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

Recommended Posts