EBI 21/2014 Dokumenty i harmonogram I transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów nr 7/2014 z dnia 6 marca br. oraz nr 20/2014 z dnia 26 maja br. Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu:

  •  Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wraz z harmonogramem realizacji I transzy skupu
  •  Wzór formularza oferty sprzedaży akcji
  •  Wzór umowy kupna – sprzedaży akcji.

Formularz oferty sprzedaży akcji w wersji edytowalnej dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.ims.fm w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 21/2014 Dokumenty i harmonogram I transzy skupu akcji własnych

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Załącznik nr 1 Formularz oferty sprzedaży akcji

Załącznik nr 2 Umowa kupna sprzedaży

Recommended Posts