EBI 23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 04.06.2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 04.06.2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 21 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 22 – tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.2) i pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 04.06.2014 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Recommended Posts