EBI 27/2014 Korekta raportu nr 23/2014

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu otrzymany w dniu 17 czerwca br. protokół dot. sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca br. oraz akt notarialny z prawidłową treścią uchwały nr 22.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.2) i pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 27/2014 Korekta raportu nr 23/2014

Protokół – sprostowanie

Akt notarialny – po korekcie

Recommended Posts