EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu nr 21/2014 z dnia 29 maja br. oraz raportów nr: 29/2014 z 23 czerwca br. i 30/2014 z 26 czerwca br. Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w I transzy skupu akcji własnych Spółka nabyła od Akcjonariuszy łącznie 188 034 akcje za kwotę 423 076,50 zł. Akcje nabyte zostały celem umorzenia. Opłaty notarialne związane z podpisanymi umowami kupna – sprzedaży wyniosły 720 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 33/2014 Podsumowanie I transzy skupu akcji własnych

Recommended Posts