EBI 16/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 12 maja br. Spółka otrzymała podpisaną umowę ze znaną marką sportową, na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS S.A. będzie dostarczała dedykowany program muzyczny. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania wyniosą blisko 300 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 16/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Recommended Posts