EBI 28/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014r. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała podpisane zlecenie produkcyjne od jednego z największych w Europie właścicieli i zarządców galerii handlowych na dostawę i instalację interaktywnych lokalizatorów – rabatomatów oraz zaprojektowanie i wdrożenie oprogramowania „marketing automation” w jednej z galerii handlowych na terenie Hiszpanii. To szóste zagraniczne zlecenie tego Klienta. Zamówienie zrealizowane zostanie w III kwartale br., a szacunkowe przychody z jego realizacji w tym okresie wyniosą ok. 110 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 28/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Recommended Posts