ESPI 9/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 maja 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 100 000 sztuk akcji Internet Media Services S.A. po cenie 1,20 PLN w dniu 16.05.2014 r., w trybie transakcji zawartych na podstawie umów cywilno-prawnych poza Alternatywnym Systemem Obrotu.

Recommended Posts