ESPI 34/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – korekta zawiadomienia z 28.04.2023 roku

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – korekta zawiadomienia z 28.04.2023 roku – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR korekta – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2023 r. korekty zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego, opublikowanego w raporcie ESPI 6/2023 z 28.04.2023 r.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Recommended Posts