ESPI 32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28.08.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.470.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.470.000, co uprawniało do 44,42% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,41% ogólnej liczby głosów;

2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 24,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,48% ogólnej liczby głosów;

3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 17,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,85% ogólnej liczby głosów;

4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 9,74% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,82% ogólnej liczby głosów.

Recommended Posts