ESPI 31/2016 Wstępne ustalenia w sprawie sprzedaży 786.220 sztuk akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 25.05.br., informuje, że w dniu dzisiejszym doszedł do porozumienia z funduszem inwestycyjnym ws. zakupu przez ten podmiot 786.220 akcji własnych Emitenta (cały pakiet akcji przeznaczony do sprzedaży zewnętrznemu podmiotowi). Strony ustaliły cenę sprzedaży jednej akcji jako średnią z cen zamknięcia ważoną wolumenem obrotów z sesji giełdowych w okresie 1 marca – 31 maja br. (trzy pełne miesiące kalendarzowe). Tak obliczona cena wynosi 2,47 zł (dwa złote i czterdzieści siedem groszy) za akcję. Spółka sprzedawane akcje skupiła po cenie 2,15 zł za 1 akcję. Stosownie do uchwały nr 6 NWZ Akcjonariuszy z dnia 1 grudnia 2015 roku, Zarząd przedstawi ustalone wstępne warunki transakcji do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 31/2016 Wstępne ustalenia w sprawie sprzedaży 786.220 sztuk akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY