ESPI 31/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada br. zawarte zostało kolejne zlecenie z jednym z domów mediowych (na kwotę 10 tys. zł), natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 1 961 tys. zł.
Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio oraz Digital Signage. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z tym domem mediowym w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym dom em mediowym pochodzi z 21.11.2013 r., zrealizowane zostało w okres ie 2013.11.23 – 2014.01.19 i opiewało na kwotę 260 tys . zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.

ESPI 31/2014 Znacząca umowa

Recommended Posts