ESPI 30/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje,że skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Grupy Kapitałowej IMS, zawierający kwartalną informację finansową dot. danych jednostkowych Spółki przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2014 r.

ESPI 30/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Recommended Posts