ESPI 27/2016 Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu cele strategiczne Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognozę finansową Grupy na rok obrotowy 2016. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

ESPI 27/2016 Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

Cele średnioterminowe Grupy IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognoza finansowa na rok 2016

Recommended Posts