ESPI 25/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie P. Bielawski art. 19 MAR  – POBIERZ

Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR  – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 16 sierpnia 2021 roku zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członków Zarządu Spółki dotyczących nabycia i zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY