ESPI 25/2016 Podwyższenie rekomendacji ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok

Zarzą d IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorą c pod uwagę bardzo dobry standing finansowy Grupy Kapitałowej IMS (“Grupa”) oraz realizowane zgodnie z założeniami plany rozwoju Spółki i Grupy, będzie rekomendował na najbliższym walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy (9 czerwca br.) wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję (zamiast dotychczas proponowanych 0,15 zł na akcję). W/w rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 7 064 146,17 zł i blisko 3 – krotny wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2014. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z dnia 16.05.2016 roku, to 9,1%.

Liczba akcji biorą cych udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30.713.679. Pozostałe 2.952.284 akcje są akcjami własnymi Emitenta skupionymi w ramach przeprowadzonych skupów akcji własnych i nie uczestniczą w dywidendzie. W przypadku zakupu akcji własnych (maksymalnie do 2 mln sztuk) przez uprawnionych menedżerów, pracowników i współpracowników przed dniem dywidendy, kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy oraz ilość akcji objętych dywidendą może ulec zwiększeniu, bowiem intencją Zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu utrzymania stałej wartości w wysokości 0,23 zł na akcję za 2015 rok.

ESPI 25/2016 Podwyższenie rekomendacji ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok

Recommended Posts