ESPI 19/2022 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku

Raport: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku – POBIERZ

Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2022 roku.

Recommended Posts