ESPI 18/2020 Otrzymanie istotnej subwencji finansowej

Raport:  Otrzymanie istotnej subwencji finansowej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 13 maja br. informacji o przyznaniu Spółce subwencji w istotnej dla Spółki wysokości 2.978 tys. zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm („Program”). Wcześniej, trzy spółki zależne Emitenta – IMS r&d sp. z o.o., IMS events sp. z o.o. oraz APR Sp. z o.o. – otrzymały subwencje w kwotach odpowiednio 380 tys. zł, 265 tys. zł i 299 tys. zł.

Subwencje podlegają zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji. Bazując na warunkach zawartych w regulaminie Programu, Zarząd Emitenta szacuje, że ok. 50% otrzymanych kwot subwencji, czyli łącznie ok. 2 mln zł, zostanie umorzonych.

PODOBNE ARTYKUŁY