ESPI 10/2020 Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych

Zakończenie I Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2020 z 03.02.2020 r. i 5/2020 z 04.02.2020 r., informuje, że 27 lutego br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach I Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 325.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 6.500 zł, stanowiących 1,00% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 325.000 głosów na WZ (1,00% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 4,00 zł za 1 akcję. Zgodnie z zapisem Uchwały nr 10 z 21 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. akcje własne Spółki zostały nabyte w celu umorzenia.

Na 27 lutego 2020 roku Emitent posiada łącznie 1.274.245 akcji własnych o wartości nominalnej 25.484,90 zł, w tym:

– 949.245 akcji, które zgodnie z uchwałą NWZ z 21 stycznia br. są obecnie przedmiotem umorzenia,

– 325.000 akcji własnych skupionych w ww. Transzy.

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

Recommended Posts