ESPI 71/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2016 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko –Sochackiego.
Zawiadomienia dotyczą transakcji:
1) zbycia 17 000 akcji IMS S.A.;
2) pożyczki 50.000 akcji IMS S.A. na podstawie umowy.
Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 71/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki

PODOBNE ARTYKUŁY