ESPI 7/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 marca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 13.02.2014 r. do 26.02.2014 r., w tym :
– zbycia 70 000 szt. akcji Spółki
– nabycia 69 602 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
13.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
14.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 9 000 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
17.02.2014 r. nabycie na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 102 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.02.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 70 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
26.02.2014 r. nabycie w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 60 000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY