ESPI 6/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Piotra Bielawskiego. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk akcji IMS S.A. w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w dniu 14.10.2015 r. Szczegóły powyższych transakcji:

  • kupno 550 akcji Spółki po cenie 2,02 zł,
  • kupno 1.228 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
  • kupno 2.622 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
  • kupno 600 akcji Spółki po cenie 1,99 zł.

ESPI 6/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY